Laman

Selasa, 04 Desember 2012

My Biography

Reaksi: 

BIODATA PRIBADI 

1. Nama : Habibatus Sa'diyah
2. Panggilan : Bibah
3. Arti nama : Kekasih yang bahagia ^^
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Tempat, tanggal lahir : Malang, 10 Januari 1995
6. Agama : Islam 
7. Golongan darah : B
8. Sekolah : Universitas Negeri Malang
9. Jurusan : Sastra Indonesia angkatan '12
10. NIM : 120211413444
11. Alamat asal :
      Jalan/ Desa : Jl. Kutilang RT/RW 06/05 Ngijo
      Kec/Kab : Karangploso/Malang
      Kode pos : 65152

12. Nama orang tua:
      Ayah : Rochmad M
      Ibu : Siti Khalimah
13. Pekerjaan orang tua :
      Ayah : Perangkat desa
      Ibu : IRT
14. Anak ke- : 1 (satu) dari 3 (tiga) bersaudara

RIWAYAT PENDIDIKAN

A. TK Muslimat NU Raudlatul Ulum Ngijo-Karangploso
     Lulus tahun 2000
B. MI Raudlatul Ulum Ngijo-Karangploso
     Lulus tahun 2006
C. SMPN1 Karangploso
     Lulus tahun 2009
D. MAN Malang 1
     Lulus tahun 2012
E. Universitas Negeri Malang - Sekarang

MOTTO : HIDUP ADALAH BERPROSES, JALANI PROSES ITU SEMENGALIR AIR :D

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar